Франчайзинг


Умови франчайзингу
Розгляд питання про надання у користування ТМ KLO для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пальним на автозаправних комплексах здійснюється після подання на розгляд наступних документів:

  • документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку або витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт роздрібної торгівлі пальним, що діє на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію будь-якого цільового призначення. Для бункерувальників надаються копії документів, що засвідчують право розміщення такого бункерувальника в акваторії водойми згідно з чинним законодавством (договір оренди/субаренди причальної стінки або стоянки в порту та інші документи, що засвідчують право розміщення бункерувальника в акваторії водойми)
  • документ, що підтверджує прийняття об’єкта, що є нерухомим майном, в експлуатацію в установленому законодавством порядку, який діє на момент введення такого об’єкта в експлуатацію (акт про прийняття/прийняття в експлуатацію об’єкта/закінченого будівництвом об’єкта, підписаний) головою та членами державної приймальної комісії/приймальної комісії у складі якої були представники відповідних органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, відповідних підприємств, установ, організацій державної чи комунальної форми власності (у разі їх входження до складу комісії) або акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта/про готовність закінченого будівництвом об’єкта до експлуатації , підписаний головою та членами державної технічної комісії; або акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта не включеного до державного замовлення, підписаного головою та членами державної приймальної комісії; акт про прийняття в експлуатацію закінченої будови об’єкта, затверджений органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який утворив державну приймальну комісію, та зареєстрований в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю; або свідоцтво про відповідність збудованого об’єкта проектної документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм та правил, що здавалося відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю; або сертифікат відповідності, що видається Держархбудінспекцією та її територіальними органами/органами державного архітектурно-будівельного контролю; або право на готовність об’єкта до експлуатації, що реєструється Держархбідінспекцією або її територіальними органами/органами державного архітектурно-будівельного контролю; або сертифікат, що видається відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю або інший документ, що підтверджує прийняття об’єкта, що є нерухомим майном, в експлуатацію в установленому законодавством порядку, який діє на момент введення такого об’єкта в експлуатацію). Для бункерувальників надаються копії свідоцтва про право власності на судно та свідоцтво про придатність судна до плавання або класифікаційне свідоцтво на судно або акт огляду судна, видані відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Закону України «Про транспорт», Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах;
  • документи на обладнання, що знаходиться на запропонованій для розгляду АЗК, необхідні для отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.


Документи надсилаються на e-mail: tovklo2017@gmail.com із зазначенням контактних даних особи, відповідальної за проведення переговорів.

top arrow
Вверх