Франчайзинг


Умови франчайзингуРозгляд питання, щодо надання у користування ТМ KLO для здійснення господарської діяльності з роздрібної торгівлі пальним на автозаправних комплексах здійснюється після надання на розгляд наступних документів:


1. Документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку 
або витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт роздрібної торгівлі пальним, 
чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення. 

Для бункерувальників надаються копії документів, що засвідчують право розміщення такого бункерувальника в акваторії водойми 
згідно діючого законодавства (договір оренди/суборенди причальної стінки або стоянки в порту та інші документи,
що засвідчують право розміщення бункерувальника в акваторії водойми).

2. Документ, що підтверджує прийняття об’єкту, що є нерухомим майном, в експлуатацію у встановленому законодавством порядку, 
чинному на момент введення такого об’єкту в експлуатацію (акт про прийняття /приймання в експлуатацію об’єкта /закінченого будівництвом об’єкта, 
підписаний головою та членами державної приймальної комісії/приймальної комісії 
в складі якої були представники відповідних органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування, 
відповідних підприємств, установ, організацій державної чи комунальної форми власності (в разі їх входження в склад комісії); 
1) або акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта /про готовність закінченого будівництвом об’єкта до експлуатації, 
підписаний головою та членами державної технічної комісії; 
2) або акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта не включеного до державного замовлення, 
підписаний головою та членами державної приймальної комісії; 
3) або акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, затверджений органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, 
що утворив державну приймальну комісію, та зареєстрований в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю; 
або свідоцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, 
вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, що видавалось відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю; 
4) або сертифікат відповідності, що видавався Держархбудінспекцією та її територіальними органами /органами державного архітектурно-будівельного контролю; 
5) або декларація про готовність об’єкта до експлуатації, що реєструвалася Держархбідінспекцією 
або її територіальними органами /органами державного архітектурно-будівельного контролю;
6) або сертифікат, що видається відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю або інший документ, що підтверджує  прийняття об’єкту,
 що є нерухомим майном, в експлуатацію у встановленому законодавством порядку, чинному на момент введення такого об’єкту в експлуатацію). 

Для бункерувальників надаються копії свідоцтва про право власності на судно та свідоцтво про придатність судна до плавання
або класифікаційне свідоцтво на судно або акт огляду судна, що видані у відповідності до Кодексу торгового мореплавства України,
Закону України «Про транспорт», Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах.

3. Документи на обладнання яке знаходиться на запропонованій до розгляду АЗК, необхідні для отримання дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.


Документи надсилаються на e-mail tovklo2017@gmail.com із зазначенням контактних даних особи, яка є відповідальною за проведення переговорів.top arrow
Вгору