Загальні правила ДякуYOU system


Правила участі у Програмі лояльності «ДякуYOU SYSTEM»

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ

1.1. «ДякуYOU system» — це бонусно-дисконтна програма лояльності (надалі – «Програма»), що являє собою комплекс взаємопов’язаних маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на формування та підтримання довгострокового стійкого інтересу та позитивного ставлення Учасника до постачальника товару (робіт, послуг) чи правовласника торгової марки (знаку для товарів і послуг).

1.2. «Оператором Програми» є ТзОВ «Системи лояльності» (надалі – «Оператор»). Адреса: 79008, м.Львів, вул.Федорова, 29.

1.3.  «Учасник Програми» – повнолітня фізична особа, що досягла 18 років і яка бере участь у Програмі відповідно до її умов, та особисто, за власним бажанням повідомляє Оператору свої персональні дані про себе з метою участі у Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети в паперовому вигляді або шляхом заповнення та збереження реєстраційної форми на веб-сторінці Програми, та яка немає будь-яких обмежень щодо такої участі, однозначно погодилась та приєдналась до Правил Програми та «Політики конфіденційності». Учасник може бути авторизований і неавторизований. Авторизований Учасник – це Учасник, персональні дані якого  є внесенні в Процесинговий центр Програми Оператора, такий Учасник користується усіма можливостями Програми згідно її умов. Неавторизований Учасник – це Учасник, особисті дані якого не внесені в Процесинговий центр Програми Оператора, такий Учасник користується усіма можливостями вказаної Програми, окрім отримання Винагород.

1.4. «Рахунок Учасника»– це особистий рахунок Учасника в Процесинговому центрі Програми, на якому обліковуються всі операції з Бонусами Учасника Програми. За бажанням Учасників, можливе об’єднання  особистих рахунків, що дасть можливість накопичувати і списувати (витрачати) Бонуси декільком Учасникам на одному основному рахунку.

1.5. «Картка «ДякуYOU system» — пластиковий або інший носій з унікальним номером (надалі –«Картка»), який служить для ідентифікації Учасника в Програмі. Картка надає можливість Учаснику накопичувати Бонуси за придбання товарів (робіт, послуг) Програмі та використовувати їх для отримання Винагород. Картка є персональною і не може бути передана іншій особі, без погодження з Оператором.

1.6. «Промо-код» – це унікальна комбінація символів з 13 цифр, або їх графічне відтворення у вигляді штрих-коду, що надають право на отримання Винагороди, визначеної Правилами Програми.

1.7. «Партнер Програми»– юридична особа, яка відповідно до умов Програми нараховує Бонуси при здійсненні покупки товарів (робіт, послуг) Учасниками Програми, та/або яка надає можливість отримати Винагороди Учасникам Програми відповідно до її умов.

1.8. «Локація/Перелік Локацій» — це місце/перелік місць, у яких здійснюється придбання товарів (робіт, послуг) Учасниками в рамках Програми.

1.9. «Транзакція» — одинична дія в межах Програми, щодо придбання товарів (робіт, послуг) та/або отримання Винагород, що передається з POS систем Партнера та реєструється в Процесинговому центрі Програми. На підставі транзакцій відбувається накопичення або списання БОНУСІВ на особистому рахунку Учасника.

1.10. «БОНУС» — це умовна облікова одиниця, яка визначає об’єм прав кожного Учасника на отримання Винагород відповідно до умов Програми. Бонуси не є і не можуть бути засобами платежу чи яким-небудь видом валюти чи цінного паперу.

1.11. «Винагорода» — це певний товар (робота, послуга, визначена Оператором), який Учасник має можливість отримати, в Локаціях Партнерів та/або Оператора. Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд.

1.12. «Анкета» — формуляр, окремий документ, чи частина документу, що пропонується для заповнення особі Оператором чи його представником, чи електронна реєстраційна форма, яка розміщена на веб-сторінці Програми, заповнюючи і підписуючи яку фізична особа підтверджує бажання стати Учасником Програми та дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними в ній умовами, а також дозволяє обробляти надані ним дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до діючого законодавства про захист персональних даних.

1.13. «Персональні дані» — інформація, що відноситься до певного Учасника, та яка надається ним Оператору при заповнені Анкети (або будь-яким іншим шляхом), та яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як особистість.

2. УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

2.1. При вступі до Програми кожен Учасник отримує стартовий пакет, що містить Картку (Картки) Програми «ДякуYOU system» та інформацію про загальні Правила Програми.

2.2. Стартовий Пакет Учасника Програми можна отримати в Локаціях Партнерів, на умовах, визначених Оператором, звернувшись до їх уповноважених представників.

2.3. Про умови Програми можна дізнатися в Локаціях Партнерів та/або в Оператора, з веб-сторінки Програми www.klo.ua/yousystem чи за телефоном гарячої лінії 0800 301 555 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

2.4. Стартовий пакет не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, що не передбачені умовами Програми.

2.5.Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням картки.

2.6. Всі зміни та доповнення до Правил та умов Програми офіційно публікуються на веб-сторінці Програми www.klo.ua/yousystem і вступають в силу з моменту публікації.

2.7. Інформація про Партнерів Програми, а також доступ до сторінки персональних даних Учасника – можна знайти на веб-сторінці Програми www.klo.ua/yousystem.

2.8. У випадку втрати картки Учасник повинен невідкладно повідомити про це Оператора за телефоном 0800 301 555 (дзвінок зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовний).

2.9. Картка може бути розблокована чи відновлена тільки у випадку, коли персональні дані Учасника збігатимуться з даними, поданими в анкеті Учасника і зареєстрованими в Програмі.

2.10. Оператор не несе відповідальності за збереження БОНУСІВ на втраченій картці.

3. АНКЕТА ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ УЧАСНИКА

3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній автоматизованій системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до Програми є обов’язковою умовою повноправної участі у ній та умовою використання Бонусів згідно з правилами Програми. Без введення інформації до обов’язкових для заповнення полів Анкети реєстрація Учасника в Програмі неможлива.

3.2. Заповнена та підписана особою Анкета у паперовій формі, чи електронна реєстраційна форма (розміщена на веб-сторінці Програми або у мобільному застосунку KLO) засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Оператору Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті (чи електронній реєстраційній формі), з метою, визначеною у п.7.5. Правил Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Програми та третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана особою Анкета у паперовій формі (чи електронна реєстраційна форма) засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, а також обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних клієнтів «ДякуYOU system», а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Оператора про зміни, що стосуються вказаних відомостей. 

3.3. У випадку подання Оператору Анкети у формі електронного формуляру, дані вносяться протягом 24 годин з моменту їх відправлення засобами Інтернет зв’язку (веб-сторінки Програми).

3.4. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Оператора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери Програми, яким було надано доступ до цих даних на відповідних правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів у відповідності до вимог чинного законодавства.

4. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ТА БЛОКУВАННЯ КАРТКИ

4.1. Оператор Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом вилучення Картки, блокування Картки та Рахунку Учасника, анулювання усіх накопичених Бонусів у випадках, якщо Учасник:

4.1.1. Порушує умови даних Правил та/або інші угоди між Учасником і Оператором;

4.1.2. Надає Оператору Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

4.1.3. Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми (факти «шахрайства/недобросовісних дій із Карткою та Балансом Бонусів» визначаються одноособово Оператором та не підлягають оскарженню). Наприклад, Учасник накопичує Бонуси за допомогою чеків інших Покупців, повторно використовує Спеціальні Пропозиції, тощо;

4.1.4. Відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

4.2. Учасник має право припинити свою участь у Програмі у будь-який час, надіславши Оператору письмове повідомлення у довільній формі на поштову адресу Оператора щодо припинення участі у Програмі із зазначенням особи, на яку зареєстрована картка, та номеру картки. Після отримання Оператором такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бонуси анулюються, персональні дані Учасника знищуються.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Програма регулює відносини Оператора та Учасника Програми відповідно до умов цих Правил.

5.2. Програма є довготерміновою і відкритою для участі всіх Учасників.

5.3. Оператор залишає за собою право:

– самостійно володіти усіма правами на управління та зміну правил Програми;

– самостійно визначати Партнерів Програми, а також кількість та вартість Бонусів і Винагород;

– Оператор залишає за собою право виключити будь-якого Учасника Програми «ДякуYOU system» у випадку порушення ним Правил або умов Програми або у випадку відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

– Оператор залишає за собою право відмінити або змінити всю Програму, або її частину в будь-якій час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення (зупинення) дії Програми, набрані Учасником Бонуси можуть бути використані протягом трьох календарних місяців після повідомлення Учасника Програми про її припинення (зупинення).Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають в наслідок таких змін.

5.4. Оператор Програми не несе відповідальності за сплату податків і виконання зобов’язань Учасника, пов’язаних з участю Учасника в Програмі.

5.5. В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Оператор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

5.6.  Учасник Програми має право:

– комплекс прав щодо захисту персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства;

– перевіряти правильність нарахування, накопичення та використання Бонусів;

– отримувати від Оператора інформацію про умови Програми, спеціальні заходи або інші відомості інформаційного характеру, способами, визначеними у п.2.3. Правил, а також через інші канали комунікації, в тому числі поштою, SMS, електронною поштою, телефоном, через мобільний застосунок або іншими засобами зв’язку.

5.7. Учасник надає Операторові, або Партнеру Програми від імені Оператора, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми електронною поштою, телефоном та/або SMS, через мобільний застосунок KLO. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вище переліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Оператора шляхом звернення на гарячу лінію Оператора або змінити дозвіл на комунікації у мобільному застосунку KLO

5.8. Кожний Учасник Програми несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Оператора про зміну прізвища, ім’я, по батькові, та інших персональних даних, визначених в Анкеті. Оператор не несе відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, які здійснюють доставку повідомлень Учаснику, у випадку, якщо останній своєчасно не повідомив про зміну відомостей про себе. Оператор також не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися.

6. НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ ТА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД

6.1. Нарахування Бонусів відбувається при розрахунку за придбані товари (роботи, послуги) готівковими коштами чи банківськими платіжними картками за умови пред’явлення Картки «ДякуYOU SYSTEM» до закриття транзакції.

6.2. Бонуси стають доступними для використання Учасником впродовж однієї доби після зарахування. Зарахування накопичених Бонусів відбувається в режимі реального часу. У випадку відсутності зв’язку транзакції нарахування Бонусів зберігаються у буфері POS систем Партнера і надсилаються до Процесингового центру при відновленні зв’язку.

6.3. Бонуси не нараховуються на акційні товари, алкогольні напої та/або тютюнові вироби, страхові поліси, поповнення мобільного рахунку, стартові пакети мобільних операторів, лотерейні білети. Інформація про додаткові існуючі обмеження у нарахуванні Бонусів за придбані товари може розміщуватись у Локаціях Партнера, а також поширюватися через інші канали комунікацій.

6.4. Нараховані Бонуси реєструються і підсумовуються на рахунку Учасника

 – Використовувати бонуси можуть лише зареєстровані Учасники Програми лояльності.

 – Зареєструватися в Програмі Учасник може заповнивши спеціальну реєстраційну форму у мобільному застосунку KLO у режимі он-лайн.

6.5. Накопичені Бонуси не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу, а також не можуть бути переведені в грошовий еквівалент чи видані Учаснику готівковими коштами.

6.6. Накопичені Бонуси зберігаються безстроково з моменту їх зарахування на рахунок клієнта або до введення в дію змін до законодавства України «Про платіжні послуги».

6.7. Кожному Учаснику Програми рекомендується слідкувати за нарахуванням Бонусів на особистому рахунку, у мобільному застосунку, звернувшись до Оператора або відвідавши веб-сторінку Програми.

6.8. Оператор Програми визначає перелік Винагород. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися.

6.9. Отримання винагород, які надаються за промо-кодами – можливе виключно за умови пред’явлення промо-коду разом з Карткою «ДякуYOU System» до закриття транзакції.

6.10. Бонуси на рахунку Учасника, визначають поточний об’єм прав Учасника на отримання Винагород, з розрахунку 1 (один) Бонус дорівнює 1 (одній) копійці вартості Винагороди.

6.11.  Під отриманням Винагороди Учасником мається на увазі:

  • продаж пального або товарів (за винятком алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, страхових полісів, поповнень мобільного рахунку та придбання стартових пакетів мобільних операторів, лотерей), послуг, Партнером та/або Оператором авторизованому Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною 0,1 грн, у випадку отримання Учасником Винагороди, вартість якої дорівнює сумі списаних Бонусів з рахунку Учасника
  • продаж пального або товарів (за винятком алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, страхових полісів, поповнень мобільного рахунку та придбання стартових пакетів мобільних операторів, лотерей), послуг, Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною, що визначається, як вартість відповідної Винагороди мінус знижка у розмірі, що дорівнює сумі списаних Бонусів з рахунку Учасника, у випадку якщо сума Винагороди є більшою, ніж сума списаних Бонусів.

6.12. Винагорода, що придбавається Учасником за Бонуси – призначена виключно для кінцевого/особистого споживання. Використання (перепродаж) її у комерційних цілях, не пов’язаних з особистим кінцевим споживанням – заборонений.

6.13. При отриманні Винагороди Учасником у Локаціях Партнера та за умови пред’явлення Картки «ДякуYOU system» до закриття транзакції, проводиться списання Бонусів із рахунку Учасника Програми. Списання відбувається в режимі реального часу.

6.14. У випадку виникнення в Учасника питань щодо поточних нарахувань Бонусів, Оператор залишає за собою право дати відповіді протягом 30 календарних днів.

6.15. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Програми і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Оператором.

6.16. Учасник Програми має право здійснити переказ Накопичених Бонусів у Програмі, тобто їх передачу одним зареєстрованим Учасником Програми іншому учаснику з використанням функціоналу мобільного застосунку KLO і зазначенням номеру мобільного телефону відповідного зареєстрованого Учасника Програми, якому здійснюється така передача. Переказані Бонуси можуть бути використані зареєстрованим Учасником Програми, якому такий переказ здійснений, лише у порядку, визначеному цими Правилами, і не можуть бути переведені у грошовий еквівалент та/або виплачені Учасникові коштами у готівковій або безготівковій формі.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Володілець персональних даних: ТОВ «Системи лояльності», 79008, м.Львів, вул.Федорова, 29.

7.2. Форма надання згоди: Анкета, що подається Володільцю персональних даних у електронній формі, яка розміщена на веб-сторінці Програми або у мобільному застосунку KLO.

7.3. База персональних даних: База персональних даних клієнтів «ДякуYOU system».

7.4. Склад та зміст персональних даних, що можуть бути включені до зазначеної вище бази персональних даних:

– прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта;

– стать;

– дата народження;

– поштова адреса;

– контактний номер мобільного телефону;

– адресу особистої електронної пошти;

– кодове слово;

– дані про наявність автомобіля (його тип, марка, рік випуску);

– інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб’єктом самостійно або отримані Володільцем в процесі ведення ним своєї діяльності, в тому числі, але не виключно шляхом надання послуг.

7.5. Метою обробки персональних даних є:

– забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях; забезпечення комунікацій з клієнтами;

– надання Учасникам рекламних та/або інформаційних матеріалів щодо спеціальних пропозицій Оператора та Партнерів Оператора;

– вивчення попиту, інформування Учасників про нові товари, послуги Оператора та його партнерів;

– забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7.6. Дії з обробки персональних даних, які в праві вчиняти Володілець персональних даних:

– збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних, що зазначена у п.7.5. Правил;

– обробку персональних даних (з використанням інформаційних автоматизованих систем, або без них), включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу, включаючи транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Володільця), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки.

7.7. Повідомлення про права суб’єкта персональних даних

Наданням своїх персональних даних шляхом заповнення Анкети, Учасник, тим самим, підтверджує свою згоду на внесення наданим ним персональних даних до бази персональних даних клієнтів «ДякуYOU system», а також підтверджує те, що він ознайомлений з своїми правами, як суб’єкт персональних даних, визначеними у ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», з їх складом, змістом та метою, способами їх обробки, а також про умови передачі наданих ним персональних даних третім особам.

7.8. Строк, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних

Учасник Програми надає Володільцю дозвіл на обробку його персональних даних протягом 10 років. Суб’єкт може відкликати чи змінити термін дії даної згоди на обробку своїх персональних даних, шляхом направлення на адресу Володільця (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) письмового повідомлення не пізніше як за 30 днів до передбачуваної дати відкликання/зміни терміну дії цієї згоди. Суб’єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов’язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб’єкта. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.

top arrow
Вгору